onsdagen den 16:e april 2014

Kram Blanche

Om du skulle råka titta in här före din operation som du berättade om i ditt starka inlägg Tänk om man bara kunde rida iväg.. så ska du veta att min kram från 2009 fortgår så länge du behöver den.Här en länk full med kärlek från samma år Torsdag eftermiddag och natt med blanche

Mount Whitney crashesInte ofta Apmel ger sig ut på en rekognisceringtur över Mount Whitney i sin SeaKite, men när Kandi la ut detta på FB kändes det nödvändigt.
Snart nog kunde han medelst avancerad lågsniffsflygning se att ett oidentifierat föremål kraschat mitt på Cats tomt.Flygövningen blev kanske väl avancerad..
This means war!

"verkligheten är större än tiden.. andra tider bara specialfall av andra universa"

Balkongsäsongen i år ska jag till stora delar ägna åt omläsning av sådant jag själv skrivit. De citat jag kommer att lägga ut här är sådant jag hittat som jag vill pröva om jag fortfarande står bakom.Varje tidpunkt är en del av helheten. I den kvantfysikaliska verkligheten är helheten uppdelad i ett oändligt antal universa. Om varje universum liknas vid en punkt, är tidpunkter de specialfall som lokalt kan åsättas ordningstal. De bildar en sekvens. Observera att detta inte är en generell egenskap hos verkligheten (multiversum) utan en lokal approximation.
Tiden är ingen (yttre) referensram som verkligheten kan uttryckas i. Moment betyder beståndsdel. Och där tidsmoment uppkommer - där verkligheten kan uppfattas sekventiellt - är de bara en liten del av verkligheten.
Verkligheten kan varken uppkomma vid en viss tidpunkt eller upphöra vid en annan tidpunkt eftersom verkligheten är större än tiden och tiden är en del av verkligheten. Det som gör denna tanke svår att förstå är "sunda förnuftets" uppfattning av tiden som något som "går" oberoende av en yttre verklighet.
Denna uppfattning är i grunden falsk och irrationell. När vi säger att något hände vid en viss tidpunkt tänker vi oss att tiden därefter på något sätt rört sig därifrån och till den tid där vi nu befinner oss. Det är lika tokigt som att tänka sig att bara för att något händer på en viss plats rör sig rummet därifrån till den plats där vi råkar befinna oss. Lika lite som det finns en objektivt särskilt utvald plats att befinna sig på som rummet kan förhålla sig till, lika lite finns det ett objektivt särskilt utvalt "nu" som tiden kan förhålla sig till. Tiden varken rör sig till nuet, bort från nuet eller i nuet. Nuet är en subjektivt uppfattad tidpunkt, men alla tidpunkter är objektivt lika verkliga. Och ingen tidpunkt befinner sig i rörelse.
Tid är bara ett approximativt sätt att lokalt ordna moment där varje moment är ett "fruset" universum - en stillbild av ett universum. Med andra ord är andra tider bara specialfall av andra universa.


Ur Draget från oändligheten

Slides From A Hard Techno Hour With Stormy @ Helio Garden

Stormy Whisper var en kul technoöverraskning igår i Helio Garden där hon hoppade in med kort varsel pga att den som skulle stått för det set som började elva hade problem med sin stream. Temattan var harder and still harder och fuck them haters men ändå förvånande melodiöst ibland.

Påskveckans första smäll i SLblir krocken ikväll mellan Jadeyu Fhangs öppning med experimental/noize av Morli och Fuschias öppning av sitt spökslott. Det blir till att dela sig. Tur att man har fler än en avatar!Italian Square & Tanalois Art have the pleasure to invite you to the opening of the art exhibition
"Ghost castle" by Fuschia Nightfire
Saturday, February 15th 1:30 PM SLT - 22:30 IT
Italian Square Gallery :
http://maps.secondlife.com/secondlife/ITALIAN%20SQUARE/160/62/2029

Wednesday, 16 Apr, The new art performance "Roots & War " By great artist Jadeyu Fhang Will open the doors at Plusia Ars Island Sim at 2pm SLT .
Musical Life performance by MORLITA Quan
(experimental/ noize)

http://maps.secondlife.com/secondlife/Crystal%20Cave/12/143/165

tisdagen den 15:e april 2014

Jana & Jordan i blodrött månsken

Jana Kyomoon och Jordan Reyne spelar väldigt olika musik , men är båda naturromantiska på var sitt sätt. Båda spelar både RL och på webbradioutsändningar men också virtuellt vilket är extra roligt. Blodmånedygnet som varit inspirerade bägge till konserter i SL. Det säger lite om deras skilda personligheter att Jana spelade på temat Red Moon medan Jordan använde temat Blood Moon :)

Här är några bilder från respektive konsert för er som inte upptäckt dessa spelplatser plus musikexempel från soundcloud för er som inte upptäckt dessa fullblodsmusiker än!

http://maps.secondlife.com/secondlife/Bran/21/122/23http://maps.secondlife.com/secondlife/MOON%20GROW/183/78/25

Tisdagens technotipshttp://maps.secondlife.com/secondlife/Fiteiro%20Cultural/173/205/25

Fiteiro Cultural Openstages - TODAY @Helio Garden

Orion Kristof [France] 12pmslt
Leilala[ Italy] 2pmslt
Boy Niekerk [Holland] 4pmslt
@Helio Garden

It's a tribute to the artist Gordon Matta-Clark, he was an American artist best known for his site-specific artworks he made in the 1970s. He is famous for his "building cuts," a series of works in
abandoned buildings in which he variously removed sections of floors, ceilings, and walls.

Fiteiro Cultural (Culture Kiosk) is a Public and Contextual Art work.

A girl next door

ush Underwood: lhc found a particle with 4 quarks inside
Apmel Goosson: yes..and a man showed up and said he was from the future
ush Underwood: if he says so .. he is from future
Apmel Goosson: of course
ush Underwood: i am from past just half a second from past
Apmel Goosson: it is not so original to be from the past
ush Underwood: i am not original .. just girl next door
ush Underwood: maybe some hadrons have the down syndrom
Apmel Goosson: would that help?
ush Underwood: more or less -- NO
Apmel Goosson: hm
ush Underwood: tomorrow will come a man .. because of the jalousie in my kitchen
Apmel Goosson: what is wrong with it?
ush Underwood: i cant open it .. its dark in kitchen like between two galaxies
ush Underwood: maybe i have to spend easter in darknessush Underwood: i will get too few vitamin D in the darkness
Apmel Goosson: true.. I'm working on my D-vitamins these days when there is sun
ush Underwood: you spend your skin for getting vit. D !!!!
Apmel Goosson: sunning is good for you again..according to latest science reports..women who sun regularly live much longer with less sicknesses than women who don't
ush Underwood: yes .. the longer you are sunning .. the longer you live
Apmel Goosson: no..not long..but often
ush Underwood: sun rays can be deadly
Apmel Goosson: like any good medicine ..you have to take the bad with the goodush Underwood: to sun until your skin is burned .. is a painful way ,, to do suicide
Apmel Goosson: of course you shouldn't burn you skin
ush Underwood: the side effects of my antibio are worse than a sunburn --
Apmel Goosson: what are the side effects?
ush Underwood: death sickness depression psychose and religion
ush Underwood: and you can explode or shrink
ush Underwood: or dance with swedish bloggers
Apmel Goosson: that last one could be seriousush Underwood: all human life is based on side effects
ush Underwood: human life is a side effect itsself
Apmel Goosson: hmm
Apmel Goosson: of what?
ush Underwood: hmm is a side effect too
ush Underwood: of what ?
Apmel Goosson: what is life a side effect of?
ush Underwood: universe tries to heal itsself .. and humans are a side effect
ush Underwood: (except swedish bloggers)
Apmel Goosson: heal itself from what?
ush Underwood: from being that imperfect
Apmel Goosson: hmmush Underwood: maybe universes are a disease
Apmel Goosson: it is a hard one to get immune against
ush Underwood: a universe which isnt able to keep my jalousie running .. is a silly universe
ush Underwood: it should be a reason .. to remove universe
ush Underwood: FOR EVER
Apmel Goosson: you would need a good lawyer
ush Underwood: the cosmic lawyer
ush Underwood: its much more easier .. to like far away universes -- than your neighbour
ush Underwood: which universe would you like most ?
Apmel Goosson: this one
ush Underwood: coward